خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو برونو رزنده، بهترین پاسور والیبال جهان

برونو رزنده بازیکن و کاپیتان تیم ملی والیبال برزیل است. برونو به عنوان یکی از بهترین پاسورهای جهان شناخته شده است.

دیگر ویدیوهای این سرویس