خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو میکا کریستنسون، پاسور تیم والیبال آمریکا

میکا کریستنسون به همراه دیگر بازیکنان تیم ملی آمریکا به مدال برنز المپیک 2016 ریو دست یافت.

دیگر ویدیوهای این سرویس