خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو اسکیت بازان قهرمان المپیک تورین

هر کدام از 37 شرکت کننده المپیک برای رسیدن به این نقطه روایتی دارند. مرور زندگی هر ورزشکار تا رسیدن به المپیک مملوء از تجربیاتی است که به اشتراک گذاشتن آن برای هر مخاطبی می‌تواند جذابیت داشته باشد. در این ویدئو چیک و دیگر اسکیت بازان از تجربه و حس اولین حضورشان در المپیک می‌گویند.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو اسکی صحرایی

ویدیو اسکی صحرایی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو اسکیت مردان

ویدئو اسکیت مردان

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو اسکی 4x10 امدادی

ویدئو اسکی 4x10 امدادی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو مسابقات اسکی سرعت

ویدئو مسابقات اسکی سرعت

قیمت : اشتراک ویژه