خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو شمشیربازی- اپه انفرادی زنان

"امسه ژاژ" از مجارستان توانست با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ برابر "روسلا فیامینگو" از کشور ایتالیا به برتری برسد و برای نخستین بار مدال طلای این بخش را از آن خود کند.

دیگر ویدیوهای این سرویس