خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو شنا- 100 متر کرال پشت مردان

رایان مورفی از آمریکا با ثبت زمان 51.97 ثانیه در رشته‌ی 100 متر کرال پشت رکورد المپیک را شکست و به مدال طلا رسید و پس از وی، "ژو ژیاتو" از چین و "دیوید پلومر" از آمریکا به ترتیب دوم و سوم شدند.

دیگر ویدیوهای این سرویس