خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو تساوی دو تیم نیس و مونتپلیر

در ادامه بازی‌های لیگ فرانسه، دو تیم نیس و مونتپلیر به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت به تساوی 1-1 رضایت دادند.

دیگر ویدیوهای این سرویس