خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو باخت پاری سن ژرمن برابر تولوز

در ابتدای هفته هفتم لیگ 1 فرانسه تیم پاری سن ژرمن در عین ناباوری در مقابل تولوز متحمل شکست 2 بر 0 شد.

دیگر ویدیوهای این سرویس