خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو پیروزی پر گل پاری سن ژرمن برابر رن

در یکی از پرگل ترین مسابقات هفته یازدهم لیگ یک فرانسه پاری سن ژرمن توانست در بازی خانگی با چهار گل تیم بالای جدولی رن را شکست دهد.

دیگر ویدیوهای این سرویس