خطا در بارگذاری ویدئو ...

پیروزی فرانسه مقابل سوئد

در ادامه رقابت های مقدماتی جام جهانی در اروپا، دو تیم فرانسه و سوئد به مصاف یکدیگر رفتند. سوئد ابتدا موفق شد با گل دقیقه 54 فورسبرگ از میزبان خود پیش افتد اما فرانسوی ها در ادامه و در مدت زمانی کوتاه، با گل های پوگبا (دقیقه 58) و پایت (دقیقه 65) نتیجه را به سود خود تغییر دادند.

دیگر ویدیوهای این سرویس