ویدیو فنون فوتبال- پاس رو به عقب با ضربه سر

ویدیو فنون فوتبال- پاس رو به عقب با ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

از این حرکت می‌توانید برای مواقعی استفاده کنید که می‌خواهید یک ضربه آروم به توپ وارد کنید. به این ترتیب می‌توانید توپ را به هم تیمی خود هدایت کنید. در این ویدیو نحوه تمرین این حرکت برای ارسال توپ به جهات، به چند روش مختلف به شما آموزش داده شده است.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه