ویدیو فنون فوتبال و نگه داشتن توپ با پا

ویدیو فنون فوتبال و نگه داشتن توپ با پا

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

نگه داشتن توپ روی پا و ضربه زدن با آن از حرکات نمایشی محسوب می شود که اغلب بازیکنان فوتبال برای تمرینات خود، گرم کردن و یادگیری حفظ و کنترل توپ از آن استفاده می کنند. در این ویدیو شما با چگونگی انجام آن آشنا خواهید شد.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه