ویدئو فنون فوتبال - پاس کوتاه، پاس با بغل پا

ویدئو فنون فوتبال - پاس کوتاه، پاس با بغل پا

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

نحوه پاس دادن بازیکن در فوتبال رابطه مستقیمی با موقعیت قرار گرفتن او در زمین و موقعیتش نسبت به بازیکنان هم تیمی و تیم مخالف دارد. ایده آل این است که پاس دادن طی یک یا دوبار لمس توپ توسط پا انجام شود. در این ویدیو می‌توانید نحوه انجام صحیح این فن را یاد بگیرید و آن را تمرین کنید.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه